torek, 20. december 2011

Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω

PODATKI O PROGRAMU
Ime programa: Dnevni center za otroke in mladostnike DC ☊
Naslov programa in poštna številka: Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Odgovorna oseba: Vesna Žibert
Kontaktna oseba: Vesna Žibert
Telefon: (04) 51 70 127
Fax: (04) 51 70 110
Gsm: 051 221 586
Spletni naslov: http://http//www.csd-skofjaloka.si/
Naslov e-pošte: mailto:vesna.zibert@gov.si

OPIS PROGRAMA:
Dnevni center za otroke in mladostnike DC ☊ je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka. Predstavlja nadgradnjo programa Preventivno vzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike in psihosocialna pomoč družinam, ki ga je CSD Škofja Loka izvajal že od leta 1991 dalje. S pridobitvijo prostorov so se odprle nove možnosti in tako smo lahko povečali obseg sekundarne preventive za populacijo, ki se sooča s socialno izključenostjo in težavami v odraščanju.

Ciljna populacija programa:
Program je v prvi vrsti namenjen socialno šibkejši osnovnošolski mladini oziroma otrokom in mladostnikom, starim 6–15 let, ki živijo in se šolajo v občini Škofja Loka z že zaznano problematiko na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju ter njihovim staršem. Priložnostno se v naš program vključujejo tudi ostali otroci in mladostniki.

Namen programa:
Namen vseh naših aktivnosti je opremljanje mladega človeka za življenje v smislu razvijanja delovnih navad, prevzemanja odgovornosti, treninga socialnih veščin.

Cilji programa:
-zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti in njenih negativnih posledic, npr. odklonskega vedenja
-graditev pozitivne samopodobe
-pridobivanje občutkov sprejetosti in varnosti
-izboljšanje komunikacijskih spretnosti
-izboljšanje šolskega uspeha, razvijanje učnih navad, odpravljanje odpora do učenja in šole
-aktivno reševanje težav v domačem okolju in vključevanje celotne družine v program
-zadovoljevanje potreb po druženju
-širjenje socialne mreže posameznika v skladu z njegovimi potrebami
-učenje sprejemanja drugačnosti
-sprejemanje odgovornosti in pridobivanje delovnih navad

Osnovne in spremljevalne dejavnosti:
Strokovni delavci s pomočjo preko javnih del zaposlenih sodelavcev in prostovoljcev na domovih otrok in mladostnikov in v DC ☊-u nudimo pomoč pri učenju, pomagamo otrokom in mladostnikom, da v miru napišejo domačo nalogo, jim omogočamo, da poiščejo kako dobro informacijo v literaturi ali na spletu, spodbujamo pridobivanje osnov računalniške pismenosti, poleg tega pa skrbimo tudi za krepitev njihove socialne mreže in sprostitev. Vsak torek in četrtek v DC ☊-u potekajo zanimive delavnice (športno rekreativne, sprostitvene, ustvarjalne, kuharske …), priložnostno pa tudi različni izleti (krajši po okolici Škofje Loke, daljši drugod po Sloveniji), večdnevni tabori, projekti, akcije, tečaji, predavanja ipd. Lokalno se povezujemo z različnimi akterji, ki pripravljajo aktivnosti za mlade, regionalno pa predvsem z drugimi dnevnimi centri, s katerimi načrtujemo občasne skupne akcije. Otroci in mladostniki torej lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, ki potekajo vsak dan, kakor tudi med takšnimi in drugačnimi vzporednimi dejavnostmi, ki jih organiziramo bodisi po dogovoru bodisi priložnostno.

Delovni čas:
DC ☊ je odprt vsak delovni dan med 11. in 19. uro

Ni komentarjev:

Objavite komentar