torek, 20. december 2011

MC Tržič

PODATKI O PROGRAMU
Ime programa: Mladinski center Tržič
Naslov programa in poštna številka: Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič
Odgovorna oseba: Ljupka Cahunek
Kontaktna oseba: Maja Kurnik
Telefon: 04/5971-210
Fax: 04/5971-201
Gsm: 031 699 247
Spletni naslov: /
Naslov e-pošte: maja.mctrzic@gmail.com

OPIS PROGRAMA:
Mladinski center Tržič je socialno-varstveni preventivni program Centra za socialno delo Tržič in predstavlja nadgradnjo programa »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki ter psihosocialna pomoč«. Mladinski center Tržič nudi psihosocialno pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi težavami in v svoji stiski potrebujejo pomoč. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave v odraščanju oziroma so prikrajšani za normalno družinsko življenje in otrokom z že zaznano problematiko na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju.
Osnovne dejavnosti:
-nudenje učne pomoči
-prostočasne aktivnosti
-organiziranje počitniških dejavnosti
-svetovalno delo z otroki in njihovimi starši
-pogovorna srečanja za starše

Spremljevalne dejavnosti:
-povezovanje z organizacijami na lokalnem nivoju
-povezovanje v mrežo Preventivni programi za mlade Slovenije

Cilji:
-preventivna funkcij
-vzgojna, psihosocialna in učna pomoč otrokom in mladostnikom
-nudenje strukturiranega okolja za kvalitetno preživljanje prostega časa
-nudenje strokovne pomoči in informacij
Ciljna populacija:
Ciljna populacija Mladinskega centra Tržič so mladi od 6. do 26. leta starosti iz občine Tržič, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi težavami in potrebujejo podporo in pomoč.

Izvajalci dejavnosti:
-strokovni delavec
-osebe zaposlene preko programa javnih del
-prostovoljci

Uradne ure:
Mladinski center Tržič je za otroke in mladostnike med šolskim letom odprt vsak dan med 12.00 in 16.00 uro. V času šolskih počitnic pa v dopoldanskem času od 9.00-13.00.

Ni komentarjev:

Objavite komentar