torek, 20. december 2011

MLADI ZMAJI

PODATKI O PROGRAMU
Ime programa: JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTRI


G
lavna pisarna:

info@mladizmaji.si
vanja.krmelj@mladizmaji.si

Četrtni mladinski center Zalog

Agrokombinatska 2 , 1000 Ljubljana
e-pošta:
cmczalog@mladizmaji.si
Kontaktni osebi: Erika Dolenc in Marko Taljan
Telefon: 051/659 023 ali 051/659 024
http://sites.google.com/site/cmczalog2
Četrtni mladinski center Črnuče
Dunajska c. 367,
1000 Ljubljana
e-pošta:cmccrnuce@mladizmaji.si
Kontaktni osebi: Aleš Susman in Maja Majcen
Telefon: 051/659-026 in 051/659-029

Četrtni mladinski center Bežigrad
Vojkova 73, 1000 Ljubljana
e-pošta: cmcbezigrad@mladizmaji.si Kontaktni osebi: Katja Žugman in Katja Jarc
Telefon: 051/659 025 ali 051/659 030
http://cmc.bezigrad.googlepages.com

Četrtni mladinski center Šiška
Tugomerjeva 2,
1000 Ljubljana
e-pošta:
cmcsiska@mladizmaji.si
Kontaktni osebi: Manja Brinovšek in Mateja Maver
Telefon: 051/659 027 ali 051/659 028
http://sites.google.com/site/cmcsiska/

OPIS PROGRAMA:

Javni zavod Mladi zmaji koordinira delo Četrtnih mladinskih centrov ( v nadaljevanju ČMC), ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana : v Zalogu, Bežigradu in Šiški. vV odpiranju pa je ČMC v Črnučah. V prihodnosti je načrtovano tudi pokrito igrališče za najmlajše.

Osnovne dejavnosti:
V prvi vrsti je osnovni namen ČMC-jev nuditi mladim varen prostor za druženje in aktivno preživljanje prostega časa.
V centrih so na voljo računalniki z internetom, družabne in športne igre, največji poudarek pa je na neformalnem učenju v obliki različnih delavnic, ki jih v centrih izvajajo nepridobitne mladinske organizacije (glasbene, filmske, športne, ustvarjalne, kuharske,…). Velikokrat nudimo mladostnikom učno pomoč. Del programa so tudi izleti, nogometni turnir v Zalogu, poletne mednarodne izmenjave. Na lokalni ravni sodelujemo s šolami, CSD-ji, knjižnicami ter drugimi organizacijami.

Ciljna populacija so otroci in mladostniki stari med 9-25 let.

Izvajalci dejavnosti:
V vsakem od centrov sta zaposlena dva strokovna delavca, ki poleg izbire vsebin in formalnega delovanja centra skrbita predvsem za dobro ozračje in počutje vseh v centru, mladim nudita informacije, pogovor in podporo v različnih življenjskih situacijah ter spodbujata nenasilno komunikacijo in osebnostni razvoj posameznikov. V delo so vključeni tudi praktikanti Pedagoške fakultete in Fakultete za socialno delo ter prostovoljci.

Uradne ure:
Javni zavod je odprt vsak delovnik od 8h -16h . Delovni čas Četrtnih mladinskih centrov pa je v času šolskih obveznosti od 14. do 19. ure, v času počitnic od 12. do 20. ure. Izjeme so izleti in tabori

Ni komentarjev:

Objavite komentar