torek, 20. december 2011

SOM BEŽIGRAD

PODATKI O PROGRAMU
Ime programa: Središče otrok in mladostnikov Bežigrad (S.O.M. Bežigrad)
Naslov programa in poštna številka: Dunajska 365, 1231 Ljubljana Črnuče
Odgovorna oseba: Ana Debevec
Kontaktna oseba: Ana Debevec
Telefon: 01/3001-802
Fax: /
Gsm: 051/422-302
Spletni naslov: /
Naslov e-pošte: ana.debevec@gov.si

OPIS PROGRAMA:

Program S.O.M. (Središče otrok in mladostnikov) je socialno varstveni program, namenjen izvajanju dejavnosti socialne preventive za otroke in mladostnike, ki so v psiho-socialni stiski, imajo učne težave in težave v odraščanju. Vključevanje v program je brezplačno, prostovoljno in v soglasju s starši. V programu je poudarek na psihosocialni pomoči družini, usmerjanju otrok v aktivno reševanje učne problematike (motiviranje, krepitev delovnih navad, učenje skozi igro) kot tudi v aktivno preživljanje prostega časa. Program zajema individualno delo z otrokom, skupinsko delo in celostno obravnavo v sodelovanju s šolo, s starši ter timsko delo na CSD in medinstitucionalno sodelovanje.

Osnovne dejavnosti:
-pomoč pri učenju, druženje in spremljanje,
-prostočasne delavnice,
-počitniške dejavnosti,
-svetovalno delo z mladostniki in družinami,

Cilji:
-Otrokom in mladostnikom ponuditi pomoč pri učenju,
-kakovostno preživljanju prostega časa,
-razvijanju kreativnosti,
-razvijanje sposobnosti premagovanja težav z namenom razvijanja pozitivne samopodobe in preprečevanja socialne izključenosti otrok in mladostnikov.
-opolnomočenje otrok in staršev z iskanjem njihovih virov moči predvsem za izboljšanje odnosov med družinskimi člani, ter da bi se starši v svoji vlogi bolje znašli.

Ciljna populacija:
Uporabniki našega programa so otroci in mladostniki, stari od 6 do 14 let, ki so v psiho-socialni stiski, imajo učne težave in težave v odraščanju.

Izvajalci dejavnosti:
-prostovoljci,
-strokovni delavci,
Pomembni izvajalci dejavnosti v S.O.M.-u so prostovoljci. Prostovoljci se lahko v S.O.M. vključijo z nudenjem pomoči pri učenju, druženje in spremljanje, izvajanje prostočasnih in počitniških dejavnosti.

Uradne ure:
Uradne ure v S.O.M.-u so vsak torek in sredo med 13.00 in 17.00 uro.

Ni komentarjev:

Objavite komentar