torek, 20. december 2011

MS VIČ

PODATKI O PROGRAMU

Ime programa: Mladinsko središče Vič
Naslov programa in poštna številka: Trg MDB 14, Ljubljana
Odgovorna oseba: Jana Drobnič
Kontaktna oseba:Jana Drobnič
Telefon: 01/ 252 77 69
Fax: 01/ 251 76 29
Gsm: 041/ 691 657

Spletni naslov: http://www.msvic.si/ 
                        
Naslov e-pošte: info@msvic.si , jana.drobnic@msvic.si , metja.stritmar@msvic.si 
OPIS PROGRAMA:
Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov; dnevni center v okviru CSD Ljubljana Vič Rudnik.

Osnovne dejavnosti: Omogočiti socialno vključenost oz.ponovno integracijo s konkretno psihosocialno pomočjo tako na individualno, kot na skupinski ravni. Časovno strukturiran program, individualna psihosocialna, svetovalna in individualna učno vzgojna pomoč, ter skupinski pristop k delu z mladostniki. Program je voden s strani strokovnih delavcev in sodelavcev z večletnimi izkušnjami na področju dela z otroki in mladostniki. Skupinske dejavnosti (socialne igre, kreativne delavnice, športno gibalne dejavnosti, psihosocialni tabori, vodenje in usposabljanje prostovoljcev, svetovanje družinam itd.).

Spremljevalne dejavnosti:
Sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami, Kriznim centrom za mlade. Povezovanje s sorodnimi organizacijami, sodelovanje v PPMS, sodelovanje pri mednarodnih projektih, ki vključujejo mladostnike, povezovanje z javnimi in zasebnimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo pri podpori osnovne dejavnosti, sodelovanje pri enkratnih ali ponavljajočih se projektih s sorodnimi organizacijami, nevladnimi ustanovami. Seznanjanje širše javnosti o programu Mladinskega središča Vič

Cilji:
Pomoč pri vključevanju v družbeno življenje, support, učenje vztrajnosti, doslednosti in odgovornosti, pridobivanje delovnih navad, informiranje o različnih možnostih šolanja, orientiranje v socialnem prostoru, iskanje svoje identitete. Učenje samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, načrtovanje lastne prihodnosti,iskanje različnih možnosti nadaljenga šolanja, pomoč pri iskanju zaposlitve, nudenje sprostitvenih dejavnosti, omogočanje preživljanja prostega časa v varnem okolju, iskanju zadovoljstva v družbeno sprejemljivih in zdravih aktivnostih, razvijanje pozitivnega samovrednotenja in razvijanje individualnosti ter asertivnosti uporabnikov.

Ciljna populacija:
Otroci in mladostniki, ki živijo v družinah, kjer se soočajo s socialno izključenostjo, s težjimi finančnimi zmožnostmi in živijo na pragu revščine. Družine, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, neurejenimi partnerskimi odnosi, z zasvojenostjo in omamo, težavami zaradi drugačnega kulturnega okolja, s slabšimi zaposlitvenimi zmožnostmi, s slabo socialno mrežo oz. slabo vpetostjo v socialno okolje, z vzgojnimi težavami, z različnimi oblikami nasilja v družini.
Izvajalci dejavnosti: Strokovni delavci, strokovni sodelavci,laični delavci, preko javnih del, prostovoljci, ki se vključujejo v učno vzgojno pomoč, sodelujejo pri mednarodnih projektih.

Uradne ure:
9. do 17. ure (šolsko leto) od 9. do 15. ure (počitnice).

Ni komentarjev:

Objavite komentar