torek, 20. december 2011

MC VELENJE

Javni zavod MLADINSKI CENTER VELENJE, kultura in izobraževanje
Kraj: VELENJE
Ulica: ŠALEŠKA CESTA 3, PP 191
Poštna številka: SI- 3320 Velenje
Občina: VELENJE
Telefon: 03 8981 922
Fax: 03 8981 924
Naslov e-pošte: mc.velenje@siol.net; mc.velenje.mitja@siol.net

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje zagotavlja notranjo organizacijsko strukturno shemo, v obliki organizacije in družbene organiziranosti, ki se ob infrastrukturni in kadrovski podpori matične enote in državnih inštitucij tako na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, manifestira v obliki lokalnega oz. regionalnega mladinskega prostora. Ob demokratičnem sodelovanje mladinskih organizacij, strokovnjakov, strokovne javnosti, partnerjev, zaposlenih, mentorjev, prostovoljcev, uporabnikov in obiskovalcev, ustvarjamo in predstavljamo t.i. organom v komplementarnosti institucije, kot kulturno- sociološkega, socialno-preventivno in družbenega prostora v življenjskem okolju mladih!

Mlade iz mesta Velenje in njegove bližnje okolice spodbujamo h kvalitetno-aktivnemu načinu preživljanja prostega časa, ter jim nudimo mentorsko in strokovno pomoč in spremljavo, na njihovi poti odraščanja v dveh ločenih programskih enotah:
Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3, prostor, ki med tednom namenjeni izključno programu Dnevnih dejavnosti za mlade, kamor sodi področje dela socialne preventive. Imamo pisarno, posebej za delavce v programu in ločeno za opravljanje individualnih razgovorov, manjši dnevni prostor za 10 uporabnikov (t.i. dnevna soba z računalnikom in internetom, televizijo), kuhinjo in večnamensko dvorano in galerijo (320 m2), z popolno avdio in video opremo (za skupinske dejavnosti, družabne aktivnosti, namizni tenis, pikado, predavanja ipd.),
in
Kunigundi - regionalni multimedijski center, Prešernova 8, javni prostor z možnostjo dostopa do brezplačnega interneta na 12 računalniških enotah in namenskim produkcijskim studijem.
Konec leta bo organizacija pridobila tudi tretjo programsko enoto; Mladinski hotel z dodatnimi prostori za družbene in preventivne dejavnosti za mlade.

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE
Program Dnevni mladinski centra Velenje - INKUBUStm je od leta 2003 periodično podprti na MDDSZju (tako na programih socialnega varstva, kot na programih podpore družini), kot socialno- preventivni program za dnevne in prostočasne dejavnosti.
V pripravi je strokovni elaborat, ki v polje dela vključuje razširitev javnega interesa na področje dela z mladimi v sklopu socialne in zdravstvene preventive v mladinskih organizacijah z namero povezovanja omenjenih programsko- razvojnih področij Javnega zavoda Mladinski center Velenje z Centrom za socialno delo Velenje.
Tako bomo skušali polje socialne preventive in področje strokovnih programov socialnega varstva za mladostnike združi v področju dela z mladimi v mladinskih organizacijah, v obliko strokovno svetovalne enote za načrtovanje in organiziranje podpore mladim. Z neposrednim razvojem eksperimentalnega preventivnega in socialno- varstvenega programa za mlade, bomo okrepiti ponudbo socialno preventivnih storitev v lokalni skupnosti. Najprej seveda v obliki svetovalnica za mlade in nato v kontekstu širšega medresorskega delavnega področja: SKUPNOSTNE OBRAVNAVE MLADIH.

PROGRAMSKE DEJAVNOSTI ZAVODA
Na programskem področju Mladinski center Velenje ohranjal že uveljavljene vsebine, nove pa dodajajo predvsem mladi, s svojimi projekti. Le ti dogajajo, kot večkrat radi rečejo mladi, predvsem na področju kulture (v obliki koncertnega, galerijskega in gledališkim cikla podpore mladim, neuveljavljenim umetnikom in ustvarjalcem, ki imajo možnost svoje predstavitve kar na dveh naših festivalih; Festivalu mladih kultur- Kunigunda in Festivala medijskih umetnosti. Paleti dodajamo področje ljubiteljske neprofesionalne t.i. razvedrilne kulture, v obliki tematskih klubskih večerov, potopisnih predavanj v organizaciji popsameznikov in različnih mladinskih društev in organizacij, kar nam omogoča lasten tehnični (tonski in lučni) servis. Med drugim Mladinski center Velenje ozvočil in osvetli letno tudi preko 100 javnih dogodkov kot so Pikin festival, prireditve Festivala Velenje, glasbene abonmaje, proslave ter koncerte v Glasbeni šoli, Osnovnih in Srednjih šolah, ter ostale prireditve v Mestni občini Velenje.

Izdajamo certifikate neformalnih izobraževanj, kar vključuje tudi zelo razvito delo s prostovoljci. Dejavnosti formalno beleženo v okvir obveznih izbirnih vsebin tako na osnovnih kot srednjih šolah, ter fakultetah).

Tako je celotno polje dela z mladimi v naši organizaciji zaključeno v viziji programov skupnostnega dela z mladimi.

Ta vsebinska področja povezujemo z različnimi organizacijami – tako smo ustanovni člani EAPN Slovenija (Zavod RiSI), aktivni člani mreže slovenskih mladinskih centrov (Mreža MaMa), mreže programov Centrov za socialno delo, ki deluje na področju skupnostnih programov za mlade s specifiko na preventivnih vsebinah, v okviru društva SPM z programski odborom PPMS (podrobneje predstavljen malo kasneje), smo del mreže multimedijskih centrov (M3C), evropske mreže mladinskih izobraževalni centrov (EYCA), UNICEFove mreže varnih točk. Smo člani Lokalne akcijske skupine za preventivno (LAS), člani odbora za varnosti občanov, člani mladinske komisije in odbora za organizacijo evropske prestolnice kulture (EPK 2012), ter Pikinega festivala.

Smo mentorji mladinskih izobraževanj za (EVS SPO) pri Nacionalni agenciji programa Mladi v akciji.

V organizaciji je trenutno zaposleno šest (6) profesionalnih mladinskih delavcev, pet (5) javnih delavcev, z preko dvajset (20) pogodbenih delavcev in dodatno (5) pet pogodbenih strokovnjakov, različnih usmeritev.

Vseh aktivnosti v letu 2009 je bilo preko 400, udeleži se jih je okoli 25 tisoč obiskovalcev.

Uradne ure: pon-pet med 9-14h

Ni komentarjev:

Objavite komentar