torek, 20. december 2011

ŠKRLOVEC

PODATKI O PROGRAMU
Ime programa: Škrlovec – dnevni center za mlade in družine, Center za socialno delo Kranj
Naslov programa in poštna številka: Koroška c. 19, 4000 Kranj
Odgovorna oseba: Polona Ovsenar
Kontaktna oseba: Polona OvsenarTelefon: 04/23-73-515, 04/23-73-517
Fax: 04/25-68-722
Gsm: 040-190-560
Spletni naslov: http://www.skrlovec.net/
Naslov e-pošte:info@skrlovec.net, polona@skrlovec.net
OPIS PROGRAMA:
Škrlovec – dnevni center za mlade in družine (v nadaljevanju Škrlovec) je socialno preventivni program, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Kranj in nudi psihosocialno pomoč otrokom, mladostnikom, mladim in njihovim staršem, ki se v svojem življenju soočajo z različnimi težavami in zaradi svoje stiske potrebujejo podporo ter pomoč.

Osnovne dejavnosti:
-pomoč pri učenju, druženje in spremljanje,
-prostočasne delavnice,
-počitniške dejavnosti,
-tabori in mladinske mednarodne izmenjave,
-skupine za starše,
-svetovalno delo z mladostniki in družinami,
-drugo.

Spremljevalne dejavnosti:
-povezovanje z organizacijami (oz. s posamezniki), ki delujejo na področju dela z otroci, mladostniki in družinami v MO Kranj,
-povezovanje s Preventivnim programi za mlade Slovenije v katerega so vključeni CSD-ji v Ljubljani (pet enot), Zavod Mladi zmaji, MC Velenje in MC Medvode,
-mednarodno povezovanje; medarodne izmenjave mladih, EVS projekti, mladinske pobude, seminarji itd.
-predstavitve Škrlovca širši javnosti.

Cilji:
-preventivna funkcija (predvsem sekundarna preventiva),
-pomoč pri urejanju vsakdanjega življenja,
-neformalno izobraževanje in usposabljanje,
-organiziranje prostega časa,
-omogočanje identifikacije z vzori.

Ciljna populacija Škrlovca so otroci, mladostniki in mladi od 18. do 18. leta starosti ter njihove družine, ki živijo v MO Kranj. V prvi vrsti želimo v dejavnosti Škrlovca vključiti tiste otroke mladostnike in mlade, ki se soočajo s težavami v procesu odraščanja oz. so prikrajšani za normalno družinsko življenje.

Izvajalci dejavnosti:
-prostovoljci,
-pogodbeni (strokovni/laični) delavci,
-strokovni delavci,
-osebe zaposlene preko javnih del,
-drugi.

Pomembni izvajalci dejavnosti v Škrlovcu so prostovoljci. Prostovoljci se lahko v Škrlovec vključijo v naslednje dejavnosti; pomoč pri učenju, druženje in spremljanje, so-izvajanje prostočasnih in počitniških dejavnosti, so-izvajanje taborjenj in mednarodnih mladinskih izmenjav, vključitev v mednarodne izmenjave prostovoljcev ali v mednarodne mladinske izmenjave, drugi projekti Škrlovca (predstavitve širši javnosti itd.).

Uradne ure:
-med šolskim letom; vsak delavnik od 10. do 18. ure,
-v času šolskih počitnic (kadar nismo na terenu); vsak delavnik od 10. do 14. ure.

Ni komentarjev:

Objavite komentar